Kultúra a šport

Organizátorkou kultúrnych podujatí v obci je knihovníčka pani Miroslava Ščambová. Každoročne organizuje mnohé kultúrne podujatia karnevaly, slávnostné posedenia a hudobné vystúpenia. Významné miesto v kultúrnom živote obce patrí folklórnej skupine Bukovinka. V obci sa nachádza knižnica s bohatým knižným fondom a kultúrny dom.

Najvýznamnejším športom v obci je futbal. V roku 2001 vznikol Obecný športový klub, ktorého výbor pracuje v zložení: Lukáš Guzma, Róbert Kohút, Milan Černák, Pavol Macek a Vladimír Pečalka. Ďalšími významnými športmi v obci sú cyklotrial a bikros, ako aj športový rybolov a lyžovanie.