Informácie obce

6. riadne zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 6. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v piatok 26. júna  2019 so začiatkom o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.


Program zasadnutia v prílohe.

5. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 5. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 27. júna 2019 so začiatkom o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.


Program zasadnutia v prílohe.

Stránky

Subscribe to Informácie obce