Informácie obce

7. riadne zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 7. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok 16.09. 2019 so začiatkom o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.


6. riadne zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 6. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok 12.08. 2019 so začiatkom o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.Program v prílohe

OZNÁMENIE o zrušení 6. zasadnutia OZ

Vážení občania, z dôvodu ospravedlnenia sa nadpolovičnej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva Vám oznamujeme, že 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať 26. júla 2019 o 17.00 hod.  je zrušené. 

Stránky

Subscribe to Informácie obce