Informácie obce

Zrušenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

Na základe Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2020, ktorým sa od 12.03.2020 od 6,00 hodine vyhlasuje mimoriadna situácia  na území Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že zasadnutie obecného zastzpiteľstva, ktoré sa malo konať dňa 16.03.2020 sa neuskutoční.

Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky  a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie zásielky pre nasledovných adresátov. Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove OcÚ Rudina, I. poschodie. 

Ivana Bača,  od 23. 01. 2020 do 14. 02. 2020

Ján Káčerík, od 05. 02. 2020 do 20. 02. 2020

Michal Hric, od 25. 02. 2020 do 11. 03. 2020

Milan Tolnaj, od 4.3.2020 do 18.03.2020

Zdenka Šedová, od 5.3.2020 do 19.3.2020

12. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 12. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok 27.01.2020 so začiatkom o 17,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program zasadnutia v prílohe.

11. riadne zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 11. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok 30.12.2019 so začiatkom o 17,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.


Program zasadnutia v prílohe.

Stránky

Subscribe to Informácie obce