Informácie obce

Zmena termínu pokračovania prerušeného 14. zasadnutia OZ

Z dôvodu ospravedlnenia nadpolovičnej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva, pokračovanie prerušeného 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa uskutoční v pondelok 20.07.2020 o 17,00 hod. v sále kultúrneho domu.

Informácia o termíne pokračovania prerušeného 14.zasadnutia OZ

Dňa 14.07.2020 ( utorok) o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu  sa uskutoční pokračovanie prerušeného 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo  dňa 30.06.2020. Obecné zastupiteľstvo bolo prerušené z dôvodu,  že počas rokovania  sa znížil počet prítomných poslancov a nebola prítomná  ich nadpolovičná väčšina.

14. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 14. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v utorok 30.06.2020 so začiatkom o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu.

Stránky

Subscribe to Informácie obce