Informácie obce

NÁVRH ROZPOČTU OBCE RUDINA NA ROK 2021

Návrh Rozpočtu obce Rudina na rok 2021, odhad na roky 2022 - 2023 je vyvesený dňa 3.12.2020 v obci : OćÚ úradná tabuľa pri pošte, potraviny za železničnou stanicou, potraviny "Pochyba", potraviny "Koruna" a potraviny "Sama".

Správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Divina"

V prílohe oznámenie o zaslaní Správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Divina". Správa je prístupná verejnosti na OcÚ Rudina počas stránkových dní.

Stránky

Subscribe to Informácie obce