Informácie obce

Zmena termínu zasadnutia OZ

Vážení občania, 

z dôvodu ospravedlnenia nadpolovičnej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva Vám oznamujeme, že zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať v náhradnom termíne v utorok 16. apríla 2019 so začiatkom o 17,00 hodine. 

 

Ing, Anna Mičianová 

starostka obce 

4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v piatok 12. apríla  2019 so začiatkom o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.


Program v prílohe 

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce 

3. riadne zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v sobotu 30. marca 2019 so začiatkom o 10.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

Program v prílohe

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce 

 

Stránky

Subscribe to Informácie obce