Informácie obce

19. riadne zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 19. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok 22.02.2021 so začiatkom o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu.

Program zasadnutia v prílohe 

18. riadne zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 18. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok 18.01.2021 so začiatkom o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu.

Program zasadnutia v prílohe 

17. riadne zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 17. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok 21.12.2020 so začiatkom o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu.

Program zasadnutia v prílohe 

16. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 16. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok 14.12.2020 so začiatkom o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu.Program zasadnutia v prílohe

Stránky

Subscribe to Informácie obce