Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom ihriska OŠK

prenájom ihriska OŠK

0.00€ 07/06/2019 07/06/2019 OOPZ Čadca ul. Dl. Poľského 1371, Kysucké Nové Mesto stiahni
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode 2790/2016 úprava cien za služby poskytovaných spoločnosťou T+T

úprava cien za služby poskytované spoločnosťou T+T, a. s. 

01/06/2019 01/06/2019 T+T, a. s. Andreja Kmeťa 18, Žilina 36400491 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom športovej haly

prenájom športovej haly

60.00€ 31/05/2019 31/05/2019 Róbert Trubaček Clementisova 1038, Kysucké Nové Mesto stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme nebytových priestorov

zmluva o prenájme nebytových priestorov

25.00€ 31/05/2019 31/05/2019 Martina Ivaničová Rudina č. 398 stiahni
Kúpna zmluva č. Z201915293_Z kontajnery kovové

kontajnery kovové

598.08€ 21/05/2019 21/05/2019 FEREX s.r.o. Vodná 23, Nitra 17682258 stiahni
Príkazná zmluva hudobné vystúpenie na "Deň matiek"

hudobné vystúpenie "Deň matiek"

460.00€ 16/05/2019 16/05/2019 Ing. Ladislav Cesnek Krížna 333/15, Žilina - Závodie 33342725 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov

prenájom nebytových priestorov

20.00€ 15/05/2019 15/05/2019 Jana Lisková 023 31 Rudina č. 549 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov

prenájom nebytových priestorov

13/05/2019 13/05/2019 Juraj Bodlala 023 31 Rudina 81 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov

prenájom nebytových priestorov

100.00€ 09/05/2019 09/05/2019 Peter Ramšák 023 31 Rudina 491 stiahni
39553 dotácia pre DHZ Rudina

dotácia pre DHZ Rudina

3 000.00€ 29/04/2019 29/04/2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, Bratislava 177474 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom budovy pre šport a rekreačné účely + ihrisko

prenájom budovy pre šport a rekreačné účely + ihrisko

25.00€ 18/04/2019 18/04/2019 Štefan Hulka Rudina 420 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom muštáreň

prenájom muštáreň

40.00€ 16/04/2019 16/04/2019 Anna Pečalková Rudina 358 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom sály KD

prenájom sály KD

60.00€ 09/04/2019 09/04/2019 Ing. Mariana Janáčiková Rudina 475 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom muštárne

prenájom muštárne

09/04/2019 09/04/2019 Združenie rodičov a priateľov ZŠ a MŠ o. z. Rudina stiahni
Zmluva o prenájme prenájom muštárne

prenájom mušárne

09/04/2019 09/04/2019 Združenie rodičov a priateľov ZŠ a MŠ o. z. Rudina stiahni
Zmluva o prenájme prenájom muštárne

prenájom muštárne

28/03/2019 28/03/2019 Dobrovoľný hasičský zbor Rudina 023 31 Rudina stiahni
5/2019/A poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

1 100.00€ 25/03/2019 25/03/2019 Základná organizácia SZZ 18-12 Rudina Rudina stiahni
Zmluva o prenájme prenájom sály KD

prenájom sály KD

22/03/2019 22/03/2019 ZO SZZ Rudina Rudina stiahni
Zmluva o prenájme prenájom sály kultúrneho domu

prenájom sály kultúrneho domu

20.00€ 08/03/2019 12/03/2019 Pozemkové spoločenstvo URBÁR Rudina Rudina 42064953 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom sály kultúrneho domu

prenájom sály kultúrneho domu

20.00€ 08/03/2019 12/03/2019 Súkromné lesy pozemkové spoločenstvo Rudina Rudina 42352291 stiahni

Stránky