Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "sála kultúrneho domu"

prenájom objektu "sála kultúrneho domu"

02/12/2019 02/12/2019 Združenie rodičov a priateľov ZŠ a MŠ Rudina 023 31 Rudina 443 42060346 stiahni
Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov pre SOcU školstvo

prenájom nebytových priestorov pre SOcU školstvo

02/12/2019 02/12/2019 Mestské kultúrno-športové stredisko Litovelská 871/3, Kysucké Nové Mesto 35994061 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "muštáreň"

prenájom objektu "muštáreň"

0.00€ 27/11/2019 27/11/2019 MŠ Rudina Rudina č. 444 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "muštáreň"

prenájom objektu "muštáreň"

20.00€ 27/11/2019 27/11/2019 Štefan Hulka Rudina 420 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "muštáreň"

prenájom objektu "muštáreň"

20.00€ 27/11/2019 27/11/2019 Matej Húšťava 023 31 Rudina 401 stiahni
Príkazná zmluva 2/2019 Príkazná zmluva 2/2019

Príkazná zmluva kultúrne podujatie " Najchutnejšia nátierka z Rudiny" 

150.00€ 22/11/2019 22/11/2019 Kami Logistik, spol. s r. o. Budatínska Lehota 137, 023 36 46677275 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom muštárne

prenájom muštáreň

40.00€ 15/11/2019 18/11/2019 Jana Kašubová 023 31 Rudina 375 stiahni
Zámenná zmluva zámenná zmluva pozemky k. ú. Rudina

zámenná zmluva pozemky k. ú. Rudina

30/10/2019 11/11/2019 Milan Rychel Hečkova, Žilina stiahni
19/25/010/60 menšie obecné služby

menšie obecné služby

08/11/2019 08/11/2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina J.M.Hurbana 16, Žilina 30794536 stiahni
Z201933299_Z poskytnutie služieb - dodávka elektrickej energie

poskytnutie služieb - dodávka elektrickej energie

06/11/2019 06/11/2019 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom sály KD

prenájom sály KD

60.00€ 30/10/2019 30/10/2019 Božena Vojteková 023 31 Rudina 365 stiahni
Príkazná zmluva Príkazná zmluva

Príkazná zmluva  " Október mesiac úcty k starším"

300.00€ 19/10/2019 19/10/2019 Kami Logistik, spol. s r. o. Budatínska Lehota 137, 023 36 46677275 stiahni
Zmluva o nájme C1 036BB Rudina časť pozemku KNC č. 2865 k. ú. Rudina

časť pozemku KN C č. 2865 k. ú. Rudina

26/09/2019 07/10/2019 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava 35697270 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom športovej haly

prenájom športovej haly

01/10/2019 04/10/2019 Tenisový klub Dolné Kysuce RSPNKL, združenie ZŠ Rudina 443 42061059 stiahni
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

24/09/2019 24/09/2019 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 stiahni
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

24/09/2019 24/09/2019 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom budova pre šport + ihrisko OŠK

prenájom budova pre šport + ihrisko OŠK

30.00€ 23/09/2019 23/09/2019 Roman Gucký Dlhomíra Poľského 604, Kysucké Nové Mesto stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom muštárne

prenájom muštárne

20.00€ 23/09/2019 23/09/2019 Miroslava Vojteková Rudina 136 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme sála KD

zmluva o prenájme sála KD

20/09/2019 20/09/2019 Občianske združenie ZŠ a MŠ Rudina stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme budova pre šport + ihrisko

zmluva o prenájme budova pre šport + ihrisko

25.00€ 30/08/2019 02/09/2019 Katarína Niníková Rudina 498 stiahni

Stránky