Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
8190051122 odber el. energie jedáleň MŠ Rudina rok 2020

odber el. energie jedáleň MŠ Rudina rok 2020 (12 x 171.00 €)

2 052.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051116 odber el. energie stĺp-cintorin rok 2020

odber el. energie stĺp - cintorin rok 2020 (12 x 11.00 €)

132.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8190051119 odber el. energia VO dolný koniec rok 2020

odber el. energia VO dolný koniec rok 2020 (12 x 53.00 €)

636.00€ 30/12/2019 19/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "muštáreň"

prenájom objektu muštárne

40.00€ 10/02/2020 14/02/2020 Monika Kotrčová Rudina č. 358 stiahni
Zmluva č. IROP-Z-302021W804-221-35 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W804-221-35 257 000.00€ 18/12/2019 13/02/2020 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 stiahni
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie poskytnutie finančnej dotácie z ropočtu obce

poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce

1 000.00€ 22/01/2020 28/01/2020 CYKLOKLUB Rudina Rudina č. 170 42219108 stiahni
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

2 000.00€ 22/01/2020 28/01/2020 ZRPŠaMŠ v Rudine Rudina č. 442 42060346 stiahni
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina 2020 poskytnutie finančnej dotácie Jednota dôchodcov ZO Rudina

poskytnutie finančnej dotácie Jednota dôchodcov - z.o. Rudina

1 200.00€ 27/01/2020 27/01/2020 Jednota dôchodcov - základná organizácia Rudina Rudina č. 345 stiahni
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina 2020 poskytnutie finančnej dotácie OŠK Rudina

poskytnutie finančnej dotácie OŠK Rudina

7 300.00€ 27/01/2020 27/01/2020 Obecný športový klub Rudina Rudina 442 37806491 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "muštáreň"

prenájom objektu muštáreň

40.00€ 20/01/2020 23/01/2020 Lenka Poliaková Rudina 369 stiahni
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina 2020 poskytnutie finančnej dotácie FK Prípravka Rudina

poskytnutie finančnej dotácie FK Prípravka Rudina

3 500.00€ 23/01/2020 23/01/2020 Futbalový klub Prípravka Rudina Rudina 256 50761650 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "muštáreň"

prenájom objektu muštáreň

40.00€ 14/01/2020 22/01/2020 Monika Kotrčová Rudina 358 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom sály kultúrneho domu

prenájom sály kultúrneho domu

120.00€ 08/01/2020 08/01/2020 Slávka Malíková 023 31 Rudina č. 188 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "muštáreň"

prenájom objektu "muštáreň"

23/12/2019 23/12/2019 SZZ - ZO Rudina Rudina 178152 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestoroch Prenájom športovej haly

Prenájom športovej haly

23/12/2019 23/12/2019 Roland Kotrč Rudina č. 358, 023 31 Rudina stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom športovej haly

prenájom športovej haly

19/12/2019 19/12/2019 Róbert Trubaček Clementisova 1038, Kysucké Nové Mesto stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom sály KD

prenájom sály KD

13/12/2019 13/12/2019 OŠK Rudina, o. z. Rudina 37806491 stiahni
TEP/2020/006 zmluva o dodávke a odbere tepla

zmluva o dodávke a odbere tepla

09/12/2019 10/12/2019 BIOPEL, a. s. Kysucký Lieskovec 847, 023 34 46823492 stiahni
Dodatok č. 4 k ZoD o dodávke a odbere tepla č. 16/2015 dodávka a odber tepla

dodávka a odber tepla

27/11/2019 10/12/2019 BIOMASA, združenie právnických osôb Kysucký Lieskovec 743 36126055 stiahni
Dodatok bezodplatný odber elektroodpadu

bezodplatný odber elektroodpadu

05/12/2019 05/12/2019 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568, Námestovo 10846671 stiahni

Stránky