Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
1/UR Zmluva o prenájme nehnuteľnosti

Zmluva o prenájme nehnuteľnosti

0.00€ 01/06/2013 04/06/2013 Urbár Rudina , pozemkové spoločenstvo Rudina č. 153, 023 31 Rudina 42064953 stiahni
1/2013 Poskytnutie dotácií z vlastných príjmov ŽSK

Poskytnutie finančných prostriedkov podľa VZN  č. 4/2004 o poskytnutie dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v znení  Dodatkov č. 1, č. 2, č. 3 - účel  v oblasti športu a telovýchovy a v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja -  úprava cyklotrasy Rudina a usporiadanie medzinárodného preteku " Majstrovstva Slovenska v cyklotriale jún 2013"  v sume 1 000,- €

1 000.00€ 15/04/2013 17/04/2013 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 stiahni
1/2013 Mandátna zmluva

Mandátna zmluva  " Externý manažment projektu  - Spoločne za hranice všedných dní "  projekt schválený vrámci Programu  cezhraničnej spolupráce PL - SK 2007 - 2013.

 

1 500.00€ 08/04/2013 09/04/2013 Mgr. Michal Gondžár - Grantum Daxnerova 35, 010 01 Žilina 45533873 stiahni
Zmluva č. 024-11-2231-001 Zmluva o dielo č. 024-11-2231-001 6.00€ 24/10/2012 30/10/2012 Castor & Pollux Štúrova 3, 811 02 Bratislava 31405061 stiahni
1/2012 Zmluva o spolupráci pri zbere odpadov - jedlé oleje a tuky

Zmluva o spolupráci pri zbere odpadov - výkup prepálených jedlých olejov a tukov

01/06/2012 29/05/2012 INTA, s. r. o. Rybárska č. 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 stiahni
ZoPrPB- 100202/ZA/07/2012

Zmluva o nájme podperných bodov

831.60€ 25/05/2012 25/05/2012 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina stiahni
21/ZA/2012

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2012 - zabezpečenie  úloh prevencie kriminality 

8 500.00€ 25/05/2012 25/05/2012 Obvodný úrad Žilina stiahni
20/§ 50j/2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti podľa § 50j

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti podľa § 50j

25/04/2012 21/05/2012 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina Hurbanova č. 16, 010 01 Žilina 37905473
9904841006 Zmluva o poskytnutí verejných služieb

 Zmluva  - telefón  a internet spoločný úrad

12/03/2012 12/03/2012 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 stiahni
1/12 Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb  - počítač , cena prác je v uvedenej sume za obdobie 1 mesiac.

146.00€ 01/01/2012 12/03/2012 Ing. Darina Matulová - MUSTANG B.S.Timrava 949/10, 010 08 Žilina 34221891 stiahni
431/2011 Zmluva o prenájme so SeVaK- om

Prenájom vybudovaného vodovodu v obci Rudina

4.00€ 09/12/2011 03/02/2012 SeVaK , a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297 stiahni
Dodatok č. 1 Dodatok k zmluve č. 92/2011 o poskytovaní súborov údajov z autom. infor.systému geodézie a kartografie

Dodatok k zmluve 92/2011 Kataster

0.00€ 16/01/2012 03/02/2012 Katastrálny úrad Hollého 7, 011 81 Žilina 37808095 stiahni
Dodatok č. 1 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 20/10/2011 25/10/2011 Združenie EUROVIA Národní 10, Praha 1 stiahni
Dodatok k zmluve č. DZ221401203120101

Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratneho finančného príspevku číslo Z 2214012031201 - Regionálny operačný program

609 664.06€ 15/09/2011 15/09/2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR stiahni
12/2010-14-01 593 952.65€ 31/03/2011 31/03/2011 ZDRUŽENIE EUROVIA stiahni

Stránky