Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom sály kultúrneho domu

prenájom sály kultúrneho domu

40.00€ 15/07/2020 15/07/2020 Zuzana Urbánková 023 31 Rudina č. 310 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme budova pre šport + ihrisko

zmluva o prenájme budova pre šport + ihrisko

30.00€ 09/07/2020 09/07/2020 Miroslav Švirik Nábrežná 908, Kysucké Nové Mesto stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "ihrisko OŠK"

prenájom objektu "ihrisko OŠK"

30.00€ 23/06/2020 24/06/2020 ZIZIN, s. r. o. Sládkovičova 1231, Kysucké Nové Mesto 36440922 stiahni
Kúpna zmluva 3/2020 Kúpna zmluva 3/2020

Školský nábytok pre projekt" Odbornými učebňami k premene tradičnej školy na modernú"

19 340.70€ 22/06/2020 24/06/2020 Daffer spol. s r. o. Včelárska 1, 971 01 Prievidza 36320439 stiahni
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W804-221-35 zo dňa 18.12.2019 15/06/2020 24/06/2020 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 011 09 Žilina 37808427 stiahni
Kúpna zmluva č. 1/2020 Kúpna zmluva 1/2020

Didaktické vybaveniepre projekt "Odbornými učebňami k premene tradičnej školy na modernú".

15 991.20€ 22/06/2020 24/06/2020 Daffer spol. s r. o. Včelárska 1, 971 01 Prievidza 36320439 stiahni
Kúpna zmluva 2/2020 Kúpna zmluva 2/2020

IKT vybavenie pre projekt" Odbornými učebňami k premene tradičnej školy na modernú"

33 470.52€ 22/06/2020 24/06/2020 Daffer spol. s r. o. Včelárska 1, 971 01 Prievidza 36320439 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "ihrisko OŠK"

prenájom objektu "ihrisko OŠK"

22/06/2020 22/06/2020 Obvodné oddelenie PZ Kysucké Nové Mesto Dlhomíra Poľského 604, Kysucké Nové Mesto stiahni
Zmluva o grantovom účte zmluva o grantovom účte

zmluva o grantovom účte

17/06/2020 17/06/2020 Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, Žilina 31575951 stiahni
Zmluva o grantovom účte zmluva o grantovom účte

zmluva o grantovom účte

17/06/2020 17/06/2020 Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, Žilina 31575951 stiahni
Dodatok k zmluve č. 3 úprava cien za služby poskytovanýchspoločnosťou T+T

úprava cien za služby poskytovaných spoločnosťou T+T

08/06/2020 08/06/2020 T+T, a. s. Andreja Kmeťa 18, Žilina 36400491 stiahni
Kúpna zmluva Z202011180_Z plastový čierny kontanjer 50 ks

plastový čierny kontajner 50 ks

05/06/2020 05/06/2020 BINS s. r. o. Vašinova 31, Nitra 45510393 stiahni
Dodatok A0522166 dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

03/06/2020 03/06/2020 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, Bratislava 35697270 stiahni
Dodatok A9799452 dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

03/06/2020 03/06/2020 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, Bratislava 35697270 stiahni
Dodatok A9799469 dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

03/06/2020 03/06/2020 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, Bratislava 35697270 stiahni
1020123 platba za teplo BIOMASA 3/2020

platba za teplo BIOMASA 3/2020

3 085.00€ 30/03/2020 08/04/2020 BIOMASA, združenie právnických osôb 023 45 Kysucký Lieskovec č. 743 36126055
Zmluva č. 320 0554 Zmluva č. 320 0554

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianského zákonníka

3 000.00€ 18/03/2020 02/04/2020 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 177474 stiahni
Kúpna zmluva o zriadení vecného bremena Kúpna zmluva o zriadení vecného bremena

Kúpna zmluva o zriadení vecného bremena

1.00€ 02/03/2020 24/03/2020 Lukáš Guzma Ruidna stiahni
Zmluva o bežnom účte zmluva o bežnom účte SOcU školstvo

zmluva o bežnom účte SocU školstvo

11/03/2020 12/03/2020 Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, Žilina 31575951 stiahni
Zmluva o bežnom účte zmluva o bežnom účte 10BJ

zmluva o bežnom účte 10 BJ

11/03/2020 12/03/2020 Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, Žilina 31575951 stiahni

Stránky