Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Zmluva o výpožičke Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

26/11/2020 01/12/2020 Slovenská republika - Štatistický úrad SR Miletičova 3, 824 67 Bratislava 166197 stiahni
Dohoda č. 20/25/012/50 aktivačná činnosť

aktivačná činnosť

27/11/2020 27/11/2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina J.M.Hurbana 16, Žilina 30794536 stiahni
Dohoda č. 20/25/010/82 aktivačná činnosť

aktivačná činnosť

27/11/2020 27/11/2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina J.M.Hurbana 16, Žilina 30794536 stiahni
2020/128/1040 zmluva o návratnej finančnej výpomoci

zmluva o návratnej finančnej výpomoci

40 338.00€ 13/11/2020 23/11/2020 Ministerstvo financíí Slovenskej republiky Štefanovičova 5, Bratislava 151742 stiahni
Zmluva o dielo Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Rudina na roky 2020-2024

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Rudina na roky 2020-2024

890.00€ 13/11/2020 16/11/2020 PROROZVOJ, s. r. o. Dostojevského rad 2550/19, Bratislava 50451022 stiahni
Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov pre SOcU školstvo

prenájom nebytových priestorov pre SOcU školstvo

26/08/2020 21/09/2020 Mestské kultúrno-športové stredisko Litovelská 871/3, Kysucké Nové Mesto 35994061 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "muštáreň"

prenájom objektu "muštáreň"

20.00€ 16/09/2020 16/09/2020 Peter Král 023 31 Rudina č. 246 stiahni
Zmluva o dielo Zmluva o dielo

Zmluva o dielo, objednávateľ Združenie obcí - Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín - vypracovanie projektovej dokumentácie stavby s názvom : " Kysucká cyklotrasa - úsek Dunajov - KNM - Žilina (Budatín)".

53 672.40€ 08/09/2020 09/09/2020 emPlan, s.r.o. Revolučná 10 010 01 Žilina 46252771 stiahni
Zmluva č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_260 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

13/08/2020 31/08/2020 Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, P. O. BOX 58, 850 05 Bratislava 164348 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "muštáreň"

prenájom objektu "muštáreň"

20.00€ 27/08/2020 27/08/2020 Jana Kašubová Rudina 465 stiahni
Zmluva Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

105.60€ 22/08/2020 22/08/2020 Dising, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946 stiahni
Dodatok č.1 Dodatok č. 1 k ZoD 4/2020

Dodatok č. 1 k Zod 4/2020

19/08/2020 19/08/2020 BTI s.r.o. Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina 47619503 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom sály KD

prenájom sály KD

80.00€ 18/08/2020 18/08/2020 Katarína Pečalková Rudinská 376/4 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme budova pre šport + ihrisko

zmluva o prenájme budova pre šport + ihrisko

25.00€ 12/08/2020 12/08/2020 Katarína Niníková Rudina 498 stiahni
Zmluva o dielo 4/2020 Zmluva o dielo 4/2020

Sociálne zariadenie zdravotného strediska

8 185.42€ 06/08/2020 06/08/2020 BTI s.r.o. Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina 47619503 stiahni
Zmluva o dielo 3/2020 Zmluva o dielo 3/2020

Stavebné práce pre projekt "Odbornými učebňami k premene tradičnej školy na modernú"

19 452.95€ 22/07/2020 29/07/2020 Stanislav Helt Lodno č. 191, 023 34 Kysucký Lieskovec 35431911 stiahni
Zmluva o dielo 2/2020 Zmluva o dielo 2/2020

Výmena podlahy

2 721.16€ 27/07/2020 29/07/2020 PL Partner, s. r. o. Veľká Okružná 2723/45, 010 01 Žilina 52435903 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom objektu "ihrisko OŠK"

prenájom objektu "ihrisko OŠK"

30.00€ 27/07/2020 27/07/2020 Matej Chrastina Horelica 421, Čadca stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom ihriska OŠK

prenájom ihriska OŠK

25.00€ 24/07/2020 24/07/2020 Veronika Piesecká 023 31 Rudina 421 stiahni
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva o prenájme sála KD

zmluva o prenájme sály KD

80.00€ 22/07/2020 22/07/2020 Marika Drndová Vajanského 1129, Kysucké Nové Mesto stiahni

Stránky