Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Rámcová zmluva potraviny jedáleň MŠ

potraviny jedáleň MŠ

01/10/2018 01/10/2018 LUNYS, s. r. o. Vodárenská 2011, Poprad 36472549 stiahni
kúpna zmluva Kúpna zmluva

Prevod vlastníckeho práva, predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce parcely KN C 838/2, 839/2, 840 , katastrálne územie Rudina

1 499.48€ 18/09/2018 20/09/2018 Oto Černák a manželka Renáta Černáková Rudina č. 469, 023 31 Rudina stiahni
2018 potraviny jedáleň MŠ

potraviny jedáleń MŠ

20/09/2018 20/09/2018 LUNYS, s. r. o. Vodárenská 2011, Poprad 36472549 stiahni
Zmluva o prenájme zmluva o prenájme nebytových priestorov areál OŠK

zmluva o prenájme nebytových priestorov areál OŠK

25.00€ 20/09/2018 20/09/2018 Pavol Mičian Rudina č. 256 stiahni
Rámcová dohoda potraviny jedáleň MŠ

potraviny jedáleň MŠ

19/09/2018 19/09/2018 Ryba Žilina spol. s r. o. Hviezdoslavova 5, Žilina 31563490 stiahni
Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom kancelárskych priestorov SOcU

prenájom kancelárskych priestorov SOcU školstvo

31/08/2018 17/09/2018 Mestské kultúrno-športové stredisko Litovelská 871/3, Kysucké Nové Mesto 35994061 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom areál OŠK

prenájo areál OŠK

30.00€ 11/09/2018 11/09/2018 Schaeffler Kysuce, s. r. o. p. Dávidová Andrea Kysucké Nové Mesto stiahni
Rámcová dohoda potraviny jedáleň MŠ

potraviny jedáleň MŠ

05/09/2018 05/09/2018 Ľuboslav Moravčík Potravinka Martinčeková 48, Varín 31073719 stiahni
Rámcová dohoda potraviny jedáleň MŠ

potraviny jedáleň MŠ

04/09/2018 04/09/2018 Mäso - údeniny Kubala 023 36 Radoľa 17817994 stiahni
Rámcová dohoda potraviny jedáleň MŠ

potraviny jedáleň MŠ

04/09/2018 04/09/2018 Alena Pochybová Potraviny Môj obchod 023 31 Rudina 37622587 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom nebytových priestorov "Muštáreň"

prenájom nebytových priestorov "Muštáreň"

25.00€ 21/08/2018 21/08/2018 Janka Vasilová 023 31 Rudina č. 542 stiahni
3/2018 vybudovanie bezbariérového prístupu

vybudovanie bezbariérového prístupu

15 572.00€ 21/08/2018 21/08/2018 BROZ STAV s. r. o. Rosina 207 50608835 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom areálu OŠK

prenájom areálu OŠK

25.00€ 15/08/2018 15/08/2018 Zdeno Martinec Rudina č. 28 stiahni
Zmluva o prenájme zmluva o prenájme nebytových priestorov Muštáreň

zmluva o prenájme nebytových priestorov "Muštáreň"

20.00€ 13/08/2018 13/08/2018 Július Jaroš 023 31 Rudina 141 stiahni
V3/2018/K/13 finančný príspevok v rámci programu Regionálny rozvoj

finančný príspevok v rámci programu Regionálny rozvoj

1 317.00€ 07/08/2018 07/08/2018 Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, Žilina 37808427 stiahni
VP/18/09709/001 hromadná licenčná zmluva

hromdná licenčná zmluva

27/07/2018 06/08/2018 SOZA - Slov. ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, Bratislava 178454 stiahni
Kúpna zmluva Kúpna zmluva

Kúpna zmluva predávajúci : Miroslav Zemánek, Rudina č. 55 , kupujúci : Obec Rudina , Rudina č. 442

5 396.82€ 25/07/2018 03/08/2018 Miroslav Zemánek Rudina č. 55, 023 31 Rudina stiahni
Dodatok č. 1 úprava cien zber a preprava komunálneho odpadu

úprava cien - zber a preprava komunálneho odpadu

31/07/2018 31/07/2018 T+T, a. s. Andreja Kmeťa 18, Žilina 36400491 stiahni
- Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

20/07/2018 23/07/2018 Advokátska kancelária Hagara - Hagarová, s.r.o. Daniela Dlabača č. 35, 010 01 Žilina 36806498 stiahni
Zmluva o prenájme prenájom areálu OŠK

prenájom areálu OŠK

25.00€ 04/07/2018 04/07/2018 Peter Králik Kysucké Nové Mesto, Nábrežná 908 stiahni

Stránky