Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb 

05/02/2021 05/02/2021 Obec Snežnica - MOM Snežnica č. 17, 023 32 Snežnica 314315 stiahni
8200050242 dodávka el. energie Rudina 445

dodávka el. energie Rudina 445

05/02/2021 05/02/2021 Energie 2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 stiahni
Kolektívna zmluva Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva  : Obec Rudina a ZO OZ PšaV pri MŠ  v Rudine č. 444

02/01/2021 03/02/2021 ZO OZ PšaV pri MŠ Rudina č. 444 stiahni
kúpna zmluva Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva , predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Rudina, novovytvorená parcela KN C 412/2 o výmere 36 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Rudina  - schválené ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

710.28€ 01/02/2021 02/02/2021 Peter Sliž a Bc. Martina Sližová Rudina stiahni
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinnosti Zmluva o úprave vzájomných práv a povinnosti

Zmluva o úprave vzájomných práv a povinnosti

25/01/2021 25/01/2021 BIOMASA, združenie právnických osôb v likvidácií Kysucký Lieskovec č. 743, 023 34 Kysucký Lieskovec 36126055 stiahni
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinnosti Zmluva o úprave vzájomných práv a povinnosti

Zmluva o úprave vzájomných práv a povinnosti

25/01/2021 25/01/2021 BIOPEL, a. s. Kysucký Lieskovec č. 847, 023 34 Kysucký Lieskovec 46823492 stiahni
Zmluva o prevode cenných papierov Zmluva o prevode cenných papierov

Zmluva o prevode cenných papierov

25/01/2021 25/01/2021 BIOPEL, a. s. Kysucký Lieskovec č. 847, 023 34 Kysucký Lieskovec 46823492 stiahni
Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

21/01/2021 22/01/2021 Obec Snežnica - MOM Snežnica č. 17, 023 32 Snežnica 314315 stiahni
5/2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina  v roku 2021

1 810.00€ 19/01/2021 19/01/2021 Jednota dôchodcov Slovenska - základná organizácia Rudina Rudina č. 345, 023 31 Rudina 89701933 stiahni
3/2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2021

1 000.00€ 18/01/2021 18/01/2021 Združenie rodičov a priateľov Základnej a Materskej školy v Rudine Rudina č. 442, 023 31 Rudina 42060346 stiahni
4/2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie  z rozpočtu obce Rudina  v roku 2021

1 100.00€ 15/01/2021 15/01/2021 Základná organizácia SZZ 18-12 Rudina 023 31 Rudina 178152 stiahni
1/2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina  v roku 2021

1 000.00€ 15/01/2021 15/01/2021 CYKLOKLUB Rudina Rudina 170, 023 31 Rudina 42219108 stiahni
6/2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie  z rozpočtu obce Rudina v roku 2021

7 300.00€ 13/01/2021 13/01/2021 Obecný športový klub Rudina Rudina č. 442, 023 31 Rudina 37806491 stiahni
20/2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina  v roku 2021

3 500.00€ 13/01/2021 13/01/2021 Futbalový klub Prípravka Rudina Rudina 256, 023 31 Rudina 50761650 stiahni
Zmluva o prevode cenných papierov zmluva o prevode cenných papierov

zmluva o prevode cenných papierov

23/11/2020 08/01/2021 BIOMASA, združenie právnických osôb v likvidácii 023 34 Kysucký Lieskovec 743 36126055 stiahni
Zmluva o výpožičke 2 x tablet + SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne

2 x tablet + SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne

26/11/2020 05/01/2021 Slovenská republika - Štatistický úrad SR Miletičova 3, Bratislava 166197 stiahni
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-573-005/2020 hasičský automobil - cisternová striekačka IVECO

hasičský automobil - cisternová striekačka IVECO

23/11/2020 05/01/2021 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava 151866 stiahni
Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb - "Služba prostredníctvom mobilnej aplikácie  na prijímanie informácií občanmi "

28/12/2020 31/12/2020 adsupra s. r. o. Hlavná 35, 044 12 Nižný Klátov 50144839 stiahni
Zmluva o bežnom účte zriadenie bežného účtu

zriadenie bežného účtu

22/12/2020 22/12/2020 Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, Žilina 31575951 stiahni
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla dodávka a odber tepla

dodávka a odber tepla

17/12/2020 17/12/2020 BIOPEL, a. s. 023 34 Kysucký Lieskovec 847 46823492 stiahni

Stránky