Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávky Predmet objednávky Suma Súvisiaca zmluva Dátum vystavenia Dodavateľ Adresa IČO Vystavil
88/2021

Smútočná hudba na CD

20.00€ 21/05/2021 All Music Service, s. r. o. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava 48 137 171 Mičianová
87/2021

Kancelárske kreslo

135.00€ 21/05/2021 Kancelária n24h, s. r .o. Šuleková 2, 81116 Bratislava 4 649 300 Mičianová
84/2021

2 ks kancelárske stoličky 

220.00€ 18/05/2021 ATRIUM SK Svätý Kríž 310,032 11 Svätý Kríž 41 738 241 Mičianová
85/2021

Revízia kotolne so spotrebičom , revízia odberného plynového zariadenia 10 BD Rudina 

170.00€ 18/05/2021 Dušan Jaššo - elektro -voda - plyn Sládkovičova 1224, 024 01 Kysucké Nové Mesto 35 434 341 Mičianová
86/2021

Vybavenie obecný úrad, knižnica  - pracovné stoly

912.00€ 18/05/2021 RENAR, s. r. .o. Kukučínova 2962, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36 404 691 Mičianová
82/2021

kancelárske kreslo zrušenie objednávky

125.00€ 12/05/2021 AMALU NÁBYTOK Múčna 58/11, 02744 Tvrdošín 518 354 294 Mičianová
83/2021

kancelárske kreslo

120.00€ 12/05/2021 TEMPO KONDELA, s. r. o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín 36 409 154 Mičianová
81/2021

elektrický štartér Briggs & Stratton traktory

 

60.00€ 11/05/2021 zatechservis, s. r. .o, Lidická 700/19, 602 00 Brno 3 278 263 Mičianová
80/2021

Vytýčenie pozemkov KN C 2849, 1095/18

350.00€ 10/05/2021 Ing. Anna Tomašcová - geodetické práce Komenského 135, 022 01 Čadca 349 528 961 Mičianová
79/2021

Objedenávaka multifunkčného zariadenia obec Rudina 

350.00€ 06/05/2021 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica č, 337, 023 32 Snežnica 37 622 498 Mičianová
77/2021

občerstvenie - testovanie 

91.00€ 06/05/2021 Adriana Palárcová- občerstvenie EXTRA Clementisova 1350/41, 024 01 Kysucké Nové Mesto 41 175 271 Mičianová
78/2021

Ochranné pomôcky testovanie 08.05.2021-09.05.2021

200.00€ 06/05/2021 ELAN GROUP, s. r. o. Jakovany 119, 083 01 Sabinov 47 821 558 Mičianová
73/2021

Ochranné pomôcky - testovanie 

353.90€ 28/04/2021 ELAN GROUP, s. r. o. Jakovany 119, 083 01 Sabinov 47 821 558 Mičianová
74/2021

Objednávka občerstvenia - testovanie

91.00€ 28/04/2021 Adriana Palárcová- občerstvenie EXTRA Clementisova 1350/41, 024 01 Kysucké Nové Mesto 41 175 271 Mičianová
75/2021

Objednávka dezinfekcie - testovanie

67.50€ 28/04/2021 MARPIN , s. r. o. Kukučínova 573, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36 391 085 Mičianová
72/2021

Interiérové vybavenie Domu nádeje

1 000.00€ 28/04/2021 KASTEX TECHNIKA, s. r. o. Strojnícka 5, 080 06 Prešov 52 083 764 Mičianová
69/2021

Reklamné predmety na testovanie 

450.00€ 27/04/2021 LIM PO , s. r. o. Jesenná 1, 080 01 Prešov 36 498 980 Mičianová
70/2021

Kancelársky papier - Spoločný úrad Rudina 

1 100.00€ 27/04/2021 Šmehyl Marián - Copy servis Snežnica č, 337, 023 32 Snežnica 37 622 498 Mičianová
71/2021

Kancelársky papiet - Obecný úrad Rudina 

1 100.00€ 27/04/2021 Šmehyl Marián - Copy servis Snežnica č, 337, 023 32 Snežnica 37 622 498 Mičianová
66/2021

Oprava tyčového mixéra  ŠJ MŠ Rudina 

90.00€ 26/04/2021 Vladimír Reguly - IBIS SERVICE Uhoľná 3, 010 01 Žilina 10 948 007 Mičianová

Stránky