Organizácie a spolky

V obci pôsobia niektoré významné spolky a organizácie. Jednou z najstarších je Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý bol založený v roku 1925. Za dobu svojho pôsobenia sa mnohokrát podieľal aj na významných zásahoch.

Klub dôchodcov v obci Rudina vznikol v roku 2007 na podnet predsedníčky Okresného výboru Jednoty dôchodcov Slovenska, pani Nadeždy Behúňovej. Členské schôdze klubu mávajú zábavnú formu.

V obci pôsobí aj Zväz záhradkárov, Lesnícke združenie a nezisková organizácia Senion - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, ktorý sa nachádza na peknom mieste mimo hlavnej cesty v blízkosti lesa, ale v štrukturálne veľmi dobre dostupnom prostredí. V zariadení sa nachádza 25 nadštandardných izieb.