Odovzdaný použitý olej z našej obce

Vážení občania, v prílohe sa môžete oboznámiť s množstvom odovzdaným použitým kuchynským olejom z našej obce.


Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálneho odpadu v obci

Vážení občania, v prílohe sa môžete oboznámiť so systémom nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálneho odpadu v obci.


Odovzdaný elektroodpad z našej obce

Vážení občania, v prílohe sa môžete oboznámiť s množstvom odovzdaným elektroodpadom z našej obce.


ZBER použitých rastlinných olejov

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti, že naša obec zabezpečuje zber použitých rastlinných olejov. Bližšie informácie nájdete v...


Domáce kompostovanie

Vážení občania, v prílohe jednoduchý a overený spôsob domáceho kompostovania.


Informácia o vykonaných zberových aktivitách

Vážení občania, v prílohe sa môžete oboznámiť s výsledkami zberových aktivít, ktoré boli vykonané v našej obci v 1. Q. 2018.


Stránky