Harmonogram vývozu odpadu na rok 2021

Vážení občania, v prílohe harmonogram vývozu odpadu na rok 2021.


Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020

Vážení občania, v prílohe harmonogram vývozu odpadu z obce na rok 2020.


Zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu v mesiaci september

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 6. a 7. septembra 2019 sa v našej obci uskutoční zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu. Bližšie...


HARMONOGRAM vývozu odpadu na rok 2019

Vážení občania, v prílohe sa nachádza leták HARMONOGRAM vývozu odpadu na rok 2019.


Zber nebezpečného a nadrozmerného odpadu v obci

V sobotu 24. novembra 2018 uskutočníme v obci zber nebezpečného a nadrozmerného odpadu. Bližšie informácie v priloženom letáku.


Zber papiera 9. novembra 2018

V novembri uskutočníme v obci zber papiera. Časový harmonogram zberu si môžete pozrieť v priloženom letáku. 


ODPADY - HRIECHY NAŠEJ DOBY

V prílohe článok o odpadoch v našej obci.


Kontajnery "žlté" na plastový odpad

Vážení občania, obec v rámci zberových aktivít zabezpečila žlté kontajnery na plastový odpad. Bližšie informácie ohľadom dodaných kontajnerov...


Odovzdaný zberový papier v obci od 1.7.-30.9.2018

Vážení občania, v prílohe potvrdenie o odovzdanom zberovom papieri.


Odovzdaný elektroodpad

V prílohe potvrdenie spoločnosti EKORAY o odovzdanom elektroodpade.


Stránky