Obecný úrad v Rudine

Vo funkcii starostky obce Rudina pôsobí od roku 2011 Ing. Anna Mičianová. Obec spravuje Obecné zastupiteľstvo.