Vestník vlády Slovenskej republiky; ročník 31; uverejnené 14. mája 2021

V prílohe : 

207. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniu prevádzok.

208. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.