Vestník vlády Slovenskej republiky; ročník 31; uverejnené 13. mája 2021

V prílohe uvedený vestník, ktorý obsahuje: 

205. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravie k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

 

 206. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam prekrytia horných dýchacích ciest.