Testovanie na ochorenie COVID-19 dňa 15. mája a 16. mája 2021

V zmysle vyhlášky ÚVZ SR č. 200 zo dňa 30.4.2021 a podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z., v období od 3. mája 2021 do 28. mája 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMATOM je okres Kysucké Nové Mesto zaradený do II. stupňa varovania, to znamená, že  sa osoby preukazujú potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu, alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní.  Na základe uvedeného sa 15. mája a 16. mája 2021 nebude v obci Rudina testovať na ochorenie COVID-19. V prípade potreby testovania odporúčame využiť mobilné odberové miesta (MOM) zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR.