Testovanie občanov 08.05.2021- 09.05.2021

V prílohe "Harmonogram testovania v dňoch sobota 08.05.2021 - nedeľa 09.05.2021"