VZN č. 5/2004 o podmienkach prideľovania bytov v nájomnom bytovom dome

Typ dokumentu: 
Platné VZN