Začiatok asistovaného sčítania obyvateľov 2021 od 3. mája 2021

Predseda Štatistického úradu SR vydal 21. apríla 2021 rozhodnutie o začatí asistovaného sčítania obyvateľov od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. Asistované sčítanie je určené pre tých, ktorí sa nemohli sčítať samosčítaním z dôvodu, že nemali prístup na internet, nemajú počítač, tablet alebo sa nevedeli elektornicky sčítať počas obdobia online samosčítania. 

V našej obci je vytvorené jedno kontaktné miesto na Obecnom úrade, kde sa budú môcť sčítať obyvatelia SR bez ohľadu na jeho trvalý pobyt. Na kontaktnom mieste bude k dispozícii technika a stacionárny asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám. Ak sa nemôžete dostaviť na kontaktné miesto v čase prevádzových hodín, môžete si k sebe domov objednať mobilného asistenta a to zavolaním na obecný úrad na tel. číslo 041/4214521, 4214506, 4214514. Mobilný asistent spätne kontaktuje telefonicky obyvateľa a dohodne sa na presnom čase, kedy ho navštívi s tabletom doma, aby ho sčítal. 

Na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemiologické opatrenia /rúško, odstup, použitie ochranných prostriedkov/.

Každý mobilný asistent bude vybavený preukazom mobilného asistenta, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Totožnosť asistenta, ktorý kontaktuje obyvateľa na základe predchádzajúceho objednania je možno si spätne overiť zavolaním na Obecný úrad. 

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta Obecný úrad Rudina, Rudina 442

Pondelok   08:00 - 15:00                 11:30 - 12:00 obed.prestávka

Utorok      08:00 - 14:00                 11:30 - 12:00 obed. prestávka

Streda      08:00 - 16:00                 11:30 - 12:00 obed.prestávka

Štvrtok     08:00 - 15:00                 11:30 - 12:00 obed.prestávka

Piatok      08:00 - 12:00