Testovanie 01.05.2021 - 02.05.2021

V prílohe "Harmonogram testovania  sobota 01.05.2021 - nedeľa 02.05.2021