Záverečný účet obce Rudina za rok 2020

Vážení občania, záverečný účet obce Rudina za rok 2020 je vyvesený tiež v obci na obvyklých miestach (potraviny v obci)