Štatistický úrad SR - zisťovanie

Vážení občania, naša obec bola vybraná spolu s ďalšími obcami do štatistického  zisťovania o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR) a o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). V priebehu roka 2021 navštívia vybrané domácnosti v obci Rudina zamestnanci Štatistického úradu, ktorí sú povinní preukázať sa osobitným poverením. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na adrese ŠÚ SR www.statistics.sk.

Súbory na stiahnutie: