Oznámenie o prevádzke materskej školy od 12. apríla 2021

Obec Rudina, ako zriaďovateľ materskej školy v Rudine oznamuje, že prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 12. apríla 2021 predbežne  pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry  a pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.