Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Rudine

Riaditeľstvo Základnej školy Rudina ako príslušný orgán v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 143/1984 Zb. o základných školách v znení neskorších predpisov oznamuje zákonným zástupcom, že prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Rudina môžu cez elektornický formulár zverejnený na webovom sídle školy. Elektronickú prihlášku na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2021/2022 je potrebné vyplniť od 1. apríla 2021 do 19. apríla 2021. Zápis bude škola organizovať bez osobnej prítomnosti detí na základe elektronickej prihlášky. Je potrebné priniesť so sebou prefotený rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonných zástupcov, splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu dieťaťa, doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPPPaP. Termín zápisu je stanovený na 23. 4. 2021 od 13,00 hod do 17,00 hod. Prípadné zmeny, úpravy budú zverejnené na stránke a v materskej škole. K zápisu je potrebné priniesť aj presnú sumu na vyplatenie pomôcok (povinné zošity do 1. ročníka 8,10 €, základná sada šk. potrieb 28,03 €).  Podrobnejšie informácie nájdete na www.zsrudina.edupage.org/ zápisdoskoly