Sčítanie obyvateľov 2021 v obci RUDINA

Elektronické sčítanie obyvateľov prebiehalo od 15. februára 2021 do 31.marca 2021.

V obci Rudina využilo elektronické sčítanie 94.09% obyvateľov (1736 osôb)

Od 1. apríla do 31. októbra 2021 bude prebiehať asistované sčítanie, kedy občanom, ktorým sa z rôznych dôvodov sčítať nepodarilo, pomôžu stacionárni asistenti.

Asistované sčítanie obyvateľov
Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Termín asistovaného sčítania určí predseda Štatistického úradu SR na základe epidemickej situácie na Slovensku. Asistované sčítanie potrvá 6 týždňov. O termíne určenom pre našu obec Vás budeme včas informovať. 

Ďakujeme Vám všetkým, že ste zodpovedne pristúpili k tejto výzve.