Uznesenia vlády SR č. 173 zo dňa 31.03.2021; 176/2021 zo dňa 31.03.2021

V prílohe : 

UZNESENIE vlády SR č. 173 zo dňa 31.03.2021 k návrhu na aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej  rizikovosti  s ohľadom na šírenie ochorenia COVID - 19 ( v súlade s ALERT systémom na monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemiologických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 ( COVID -19) (ďalej len "COVID AUTOMAT") s účinnosťou od 05. apríla 2021.


UZNESENIE  vlády SR č. 176 zo dňa 31.03.2021 
k návrhu na doplnenie Uznesenia vlády SR  č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu  na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.  o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného Uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020a na prijatie opatrení  podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu  v znení neskorších predpisov