Prísny zákaz vypaľovať a zakladať oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu

Vzhľadom k príchodu teplých jarných dní a požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje na prísny zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu a spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu. 

Upozornenie Hasičského a záchranného zboru v prílohe. 

Súbory na stiahnutie: