Sčítanie obyvateľov 2021 - kto sa ešte nesčítal??!

Vážení občania, k dnešnému dňu 30. 03. 2021 sa sčítalo 89,86 % obyvateľov našej obce. Samosčítanie obyvateľov bude k 31. 03. 2021 ukončené a sčítací formulár po tomto termíne nebude možné vyplniť. Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. 

Všetci obyvatelia Slovenskej republiky majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektornického formulára na webovej stránke www.scitanie.sk. Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.