Uznesenie vlády SR č. 160 zo dňa 17. marca 2021

Uznesenie vlády SR č. 160 zo dňa 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov  vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatia opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.  o bezpečnosti štátu v čase vojny , vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu  v znení neskorších predpisov, 

ktorým Vláda SR.:

A. schvaľuje

A.1  návrh na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu  v znení neskorších predpisov, vyhláseného uznesením vlády  SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

B. predlžuje

B.1 opakovane podľa čl 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov  na obdobie 40 dní s účinnosťou od 20. marca 2021 na postihnutom území Slovenskej republiky, ktorým je územie celej republiky, núdzový stav, vyhlásený uznesením vlády Slovenskej republiky  č. 587/ z 30. septembra 2020, ktorý bol vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti  so vznikom pandémie;

C. obmedzuje

C.1 s účinnosťou od 20. marca 2021, ak nie je ďalej uvedené inak, podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania  od 20. marca 2021 v čase od 05:00 hod do 1:00 hod. nasledujúceho dňado odvolania, najneskôr  však do konca núdzového stavu opakovane predĺženého týmto uznesením, teda uplynutím 28. apríla 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje  na ....( text viď príloha)

Súbory na stiahnutie: