Sčítanie obyvateľov 2021

naša obec má k 7. 3. 2021 sčítaných 60 % z celkového počtu obyvateľov. Aj keď je ešte stále priestor na elektronické sčítanie cez  www.scitanie.sk do 31.marca 2021, prosíme občanov, aby pristupovali zodpovedne k tejto výzve a sčítali sa všetky osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v obci Rudina.

Žiadame občanov, ktorí majú svojich príbuzných dlhodobo žijúcich v zahraničí, a majú  trvalý pobyt v našej obci, aby ich informovali o ich povinnosti sčítania sa.

Je dôležité, aby sme sa všetci sčítali, pretože údaje, ktoré sa sčítaním obyvateľov získajú, budú tvoriť pre našu obec základ pre rozdeľovanie výnosov podielových daní. 

Tí občania, ktorí nemajú možnosť vyplniť formulár elektronicky budú mať možnosť od 1. apríla zájsť sa sčítať na kontaktné miesto, ktoré bude v obci.  Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti – pracovníci obecného úradu, ktorí  navštívia Vašu domácnosť v prípade, že o takúto službu požiadate, napríklad z dôvodu imobility.

Upozorňujeme občanov obce, aby nezabudli na svoju povinnosť. Sčítanie Vám zaberie iba pár minút, preto Vás prosíme, venujte elektronickému sčítaniu pozornosť.

Vzor elektronického formuláru spolu s jazykovými mutáciami je zverejnený na https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara.

Bližšie informácie na www.scitanie.sk .