Uznesenie vlády SR č. 123 z 28. februára 2021

Uznesenie vlády SR č. 123 z 28. februára 2021

k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení  neskorších predpisov 

Súbory na stiahnutie: