Uznesenie obecného zastupiteľstva zo 7 rokovania

Vážení občania  !

 

V prílohe sa môžete oboznámiť s uznesením zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva , konaného dňa 23.08.2013 v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Typ dokumentu: 
Uznesenia OZ