Sčítanie obyvateľov 2021

V pondelok 15. februára 2021 sa začalo sčítanie obyvateľov 2021.
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. Od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov, alebo ich sčítanie pomocou príbuzného, inej blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti. Elektronické samosčítanie bude len v tomto termíne!


Od 1. apríla 2021 najneskôr do 31. októbra 2021 sa bude realizovať asistované sčítanie obyvateľov, sčítanie pomocou stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste, mobilného asistenta na požiadanie obyvateľa a v zariadeniach, kde bol určený stacionárny asistent. 

O asistovanom sčítaní Vás budeme informovať. 

Vzor elektronického formuláru spolu s jazykovými mutáciami je zverejnený na https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara.

Bližšie informácie na www.scitanie.sk .