Uzatvorenie prevádzky školského zariadenia - MŠ Rudina

Vážení rodičia, 

informujeme Vás, že z dôvodu výskytu pozitívnych výsledkov testov niektorých rodičov a detí  na ochorenie COVID - 19 Obec Rudina , ako zriaďovateľ Materskej školy Rudina, po konzultácií s Regionálnych úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci uzatvára prevádzku materskej školy.

Materská škola bude opätovne čiastočne  otvorená v stredu 24.02.2021 pre deti, ktoré nenavštevovali materskú školu počas jarných prázdnin.

Ak nám to epidemiologická situácia dovolí materská škola pre všetky deti bude otvorená od pondelka 01.03.2021.


Buďme zodpovedný k sebe , svojím najbližším ale aj celému okoliu.