Čistenie obce - mesiac marec

Vážení občania, veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené v areáli za materskou školou dňa 5. marca 2021. Bližšie informácie v priloženom letáku.