Vestník vlády Slovenskej republiky ročník 312 , čiastka 19, vydaná 5. februára 2021

Vestník vlády Slovenskej republiky , ročník 31, čiastka 19, vydaná 5. februára 2021: 

41. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb pri vstupe na územie Slovenskej republiky.

 42. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID - 19 a karanténe osôb, ktoré prišli so úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID - 19

43. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra.

44. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia pre obec Môlča.

45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

46. OZNÁMENIE  o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 36/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok  a priestorov zamestnávateľa. 

47. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok  a priestorov zamestnávateľa.