Vestník vlády Slovenskej republiky , ročník 31 čiastka 8, vydaná 21.01.2021

Vestník vlády obsahuje: 

13. Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniu prevádzok  a hromadných podujatí

 14. Vyhláška  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky , ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia  k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok  a priestorov zamestnávateľa

Súbory na stiahnutie: