Výberové konanie "Hlavný kontrolór obce Rudina"

 V prílohe informácia : 

"Výberové konanie - Hlavný kontrolór obce Rudina "