Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka za zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Rudina

V prílohe : 

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka za zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Rudina.