Uznesenie vlády SR č. 1 zo dňa 06. januára 2021

Uznesenie vlády Slovenskej republiky  č. 1 zo 06. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.  o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. 

Súbory na stiahnutie: