Dotazníkový prieskum k tvorbe "Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Rudina na roky 2021 -2027"

Vážení občania, 

obec Rudina pripravuje  nový strategický dokument " Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Rudina na roky 2021-2027". Dotazníkovým prieskumom sa aj Vy môžete zapojiť  do tvorby tohto strategického dokumentu.

Dotazníkový prieskum je potrebné vyplniť v termíne do 31.01.2021.

Ďakujeme Vám za Váš čas  a spoluprácu.

Link na dotazníkový prieskum : 

        https://forms.gle/xy7gSViu1eoVrmt99