Oznámenie obecného úradu o prevádzke v dňoch 30.12. a 31.12.2020

Obecný úrad v Rudine oznamuje, že dňa 30.12.2020 bude prevádzka od 07:00 hod do 11:00 hod len pre súrne prípady, dňa 31.12.2020 len na telefonický kontakt - v prípade matričnej udalosti 0908902738